ЦАЛИНГИЙН СИСТЕМ - Datacare.mn

ЦАЛИНГИЙН СИСТЕМ

ЦАЛИНГИЙН СИСТЕМ

Цалингийн систем нь ажилчдын гүйцэтгэлд ноогдуулсан хөдөлмөрийн хөлс, нэмэгдэл, суутгалыг үнэн зөв бодитой уян хатан тооцоололыг томъёолсон программ юм.

НЭМЭГДЭЛ СУУТГАЛ ДИНАМИК ЦАЛИН БОДОЛТ, ЛИСТ, ТЭТГЭМЖ НДШ, ХХОАТ ТАЙЛАН НДШТ, ХХОАТ ФАЙЛ ЭКСПОРТ
НДД ХЭВЛЭХ ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ ХАРЬЦУУЛСАН ГРАФИК БУСАД СИСТЕМҮҮДТЭЙ УЯЛДАЖ АЖИЛЛАНА ХЭРЭГЛЭХЭД ХЯЛБАР

ЦАЛИНГИЙН СИСТЕМ

Цалингийн систем нь ажилчдын гүйцэтгэлд ноогдуулсан хөдөлмөрийн хөлс, нэмэгдэл, суутгалыг үнэн зөв бодитой уян хатан тооцоололыг томъёолсон программ юм.

НЭМЭГДЭЛ СУУТГАЛ ДИНАМИК ЦАЛИН БОДОЛТ, ЛИСТ, ТЭТГЭМЖ НДШ, ХХОАТ ТАЙЛАН НДШТ, ХХОАТ ФАЙЛ ЭКСПОРТ
НДД ХЭВЛЭХ ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ ХАРЬЦУУЛСАН ГРАФИК БУСАД СИСТЕМҮҮДТЭЙ УЯЛДАЖ АЖИЛЛАНА ХЭРЭГЛЭХЭД ХЯЛБАР

ЦАЛИНГИЙН СИСТЕМИЙН ТАЛААР ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ ЭНЭХҮҮ ФОРМЫГ БӨГЛӨНӨ ҮҮ.

БИД ТАНЫ БҮРТГҮҮЛСЭН ГАР УТАС БОЛОН ИМЭЙЛ ХАЯГААР ЭРГЭН ХОЛБОГДОН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮРГЭХ БОЛНО.

БРАЙН ЦАЛИНГИЙН СИСТЕМ


нэмэлт мэдээлэл авах

ЦАЛИНГИЙН СИСТЕМ
WordPress Lightbox Plugin