ЦАГ БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ - Datacare.mn

ЦАГ БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ

ЦАГ БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ

Цаг бүртгэлийн систем нь байгууллагын ажилчдын ажиллах цагийн бүртгэлийг төхөөрөмж ашиглан үнэн зөв бодитой уян хатан тооцоолох программ юм.

УЯН ХАТАН ЦАГИЙН ХУВААРЬ БОЛОВСРУУЛАХ БОЛОМЖТОЙ УРЬДЧИЛГАА БОЛОН ҮНДСЭН ЦАГИЙН ТООЦООЛОЛ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИНД НИЙЦСЭН НЭГЭЭС ОЛОН ТӨХӨӨРӨМЖТЭЙ ХОЛБОГДОНО
ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙН МОДУЛЬ ОНЛАЙН ХҮСЭЛТИЙН МОДУЛЬ БУСАД СИСТЕМҮҮДТЭЙ УЯЛДАЖ АЖИЛЛАНА ХЭРЭГЛЭХЭД ХЯЛБАР

ЦАГ БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ

Цаг бүртгэлийн систем нь байгууллагын ажилчдын ажиллах цагийн бүртгэлийг төхөөрөмж ашиглан үнэн зөв бодитой уян хатан тооцоолох программ юм.

УЯН ХАТАН ЦАГИЙН ХУВААРЬ БОЛОВСРУУЛАХ БОЛОМЖТОЙ УРЬДЧИЛГАА БОЛОН ҮНДСЭН ЦАГИЙН ТООЦООЛОЛ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИНД НИЙЦСЭН НЭГЭЭС ОЛОН ТӨХӨӨРӨМЖТЭЙ ХОЛБОГДОНО
ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙН МОДУЛЬ ОНЛАЙН ХҮСЭЛТИЙН МОДУЛЬ БУСАД СИСТЕМҮҮДТЭЙ УЯЛДАЖ АЖИЛЛАНА ХЭРЭГЛЭХЭД ХЯЛБАР

ЦАГ БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМИЙН ТАЛААР ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ ЭНЭХҮҮ ФОРМЫГ БӨГЛӨНӨ ҮҮ.

БИД ТАНЫ БҮРТГҮҮЛСЭН ГАР УТАС БОЛОН ИМЭЙЛ ХАЯГААР ЭРГЭН ХОЛБОГДОН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮРГЭХ БОЛНО.

БРАЙН ЦАГ БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ


нэмэлт мэдээлэл авах

ЦАГ БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ
WordPress Lightbox Plugin