БРАЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СИСТЕМ - Datacare.mn

БРАЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СИСТЕМ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СИСТЕМ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СИСТЕМТЭЙ УЯЛДАХ МОБАЙЛ АППЛИКЕЙШНААР АЖИЛЧИД ӨӨРИЙН ЦАГИЙГ БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦАГ АЛДАЛГҮЙ ХҮЛЭЭН АВАХ БОЛОМЖТОЙ ЮМ.

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЖЛЫН ЦАГ, ЗАРДАЛ ХЭМНЭНЭ БИЧИГ БАРИМТЫН ТҮҮХ ХӨТЛӨХ БОЛОМЖТОЙ АЖИЛЧДЫН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛНЭ
ТАЙЛАН МЭДЭЭГ ШУУРХАЙ ГАРГАХ БОЛОМЖТОЙ БУСАД БҮХ СИСТЕМТЭЙ УЯЛДАЖ, СУУРЬ БОЛНО ХЭРЭГЛЭХЭД ХЯЛБАР, МОБАЙЛ ХУВИЛБАРТАЙ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СИСТЕМ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СИСТЕМТЭЙ УЯЛДАХ МОБАЙЛ АППЛИКЕЙШНААР АЖИЛЧИД ӨӨРИЙН ЦАГИЙГ БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦАГ АЛДАЛГҮЙ ХҮЛЭЭН АВАХ БОЛОМЖТОЙ ЮМ.

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЖЛЫН ЦАГ, ЗАРДАЛ ХЭМНЭНЭ БИЧИГ БАРИМТЫН ТҮҮХ ХӨТЛӨХ БОЛОМЖТОЙ АЖИЛЧДЫН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛНЭ
ТАЙЛАН МЭДЭЭГ ШУУРХАЙ ГАРГАХ БОЛОМЖТОЙ БУСАД БҮХ СИСТЕМТЭЙ УЯЛДАЖ, СУУРЬ БОЛНО ХЭРЭГЛЭХЭД ХЯЛБАР, МОБАЙЛ ХУВИЛБАРТАЙ

МОБАЙЛ АППЛИКЕЙШН

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СИСТЕМТЭЙ УЯЛДАХ МОБАЙЛ АППЛИКЕЙШНААР АЖИЛЧИД ӨӨРИЙН ЦАГИЙГ БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦАГ АЛДАЛГҮЙ ХҮЛЭЭН АВАХ БОЛОМЖТОЙ ЮМ.

АЖИЛТАН БҮРД ХҮРЧ АЖИЛЛАХ БОЛОЖМТОЙ АЖИЛЛАСАН ЦАГИЙН МЭДЭЭЛЛЭЭ ХЯНАХ БОЛОМЖТОЙ ЦАЛИН ХӨЛСНИЙ МЭДЭЭЛЛЭЭ ЦАГ ТУХАЙД НЬ АВНА
ОНЛАЙН ХҮСЭЛТ ГАРГАХ БОЛОМЖТОЙ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ ШУУРХАЙ ХҮЛЭЭН АВНА ХЭРЭГЛЭХЭД ХЯЛБАР

МОБАЙЛ АППЛИКЕЙШН

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СИСТЕМТЭЙ УЯЛДАХ МОБАЙЛ АППЛИКЕЙШНААР АЖИЛЧИД ӨӨРИЙН ЦАГИЙГ БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦАГ АЛДАЛГҮЙ ХҮЛЭЭН АВАХ БОЛОМЖТОЙ ЮМ.

АЖИЛТАН БҮРД ХҮРЧ АЖИЛЛАХ БОЛОЖМТОЙ АЖИЛЛАСАН ЦАГИЙН МЭДЭЭЛЛЭЭ ХЯНАХ БОЛОМЖТОЙ ЦАЛИН ХӨЛСНИЙ МЭДЭЭЛЛЭЭ ЦАГ ТУХАЙД НЬ АВНА
ОНЛАЙН ХҮСЭЛТ ГАРГАХ БОЛОМЖТОЙ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ ШУУРХАЙ ХҮЛЭЭН АВНА ХЭРЭГЛЭХЭД ХЯЛБАР

БРАЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СИСТЕМИЙН ТАЛААР ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ ЭНЭХҮҮ ФОРМЫГ БӨГЛӨНӨ ҮҮ.

БИД ТАНЫ БҮРТГҮҮЛСЭН ГАР УТАС БОЛОН ИМЭЙЛ ХАЯГААР ЭРГЭН ХОЛБОГДОН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮРГЭХ БОЛНО.

БРАЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СИСТЕМ


нэмэлт мэдээлэл авах

Please select a valid form

WordPress Lightbox Plugin