БРАЙН САНХҮҮГИЙН СИСТЕМ - Datacare.mn

БРАЙН САНХҮҮГИЙН СИСТЕМ

САНХҮҮГИЙН СИСТЕМ

Санхүүгийн систем нь байгууллагын санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх , бодит тайлан мэдээлэлээр удирдлагыг хангах салбар нэгжүүдийг нэг цэгээс удирдах ижил стандарт бүхий систем юм.

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГ ДУРЫН ХУГАЦААГААР ХАРУУЛАХ ДУРЫН ТАЙЛАНГИЙН ҮР ДҮНГ ДЭЛГЭРҮҮЛЭН ХАРАХ ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТООЛЛОГОД ТУСГАЙ ТӨХӨӨРӨМЖ ШААРДЛАГАГҮЙ
САЛБАРЫН АШИГ ХАРАХ НӨАТУС-ТЭЙ ХОЛБОГДСОН ХЭРЭГЛЭХЭД ХЯЛБАР, МОБАЙЛ ХУВИЛБАРТАЙ

САНХҮҮГИЙН СИСТЕМ

Санхүүгийн систем нь байгууллагын санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх , бодит тайлан мэдээлэлээр удирдлАгыг хангах салбар нэгжүүдийг нэг цэгээс удирдах ижил стандарт бүхий систем юм.

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГ ДУРЫН ХУГАЦААГААР ХАРУУЛАХ ДУРЫН ТАЙЛАНГИЙН ҮР ДҮНГ ДЭЛГЭРҮҮЛЭН ХАРАХ ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТООЛЛОГОД ТУСГАЙ ТӨХӨӨРӨМЖ ШААРДЛАГАГҮЙ
САЛБАРЫН АШИГ ХАРАХ НӨАТУС-ТЭЙ ХОЛБОГДСОН ХЭРЭГЛЭХЭД ХЯЛБАР, МОБАЙЛ ХУВИЛБАРТАЙ

СИСТЕМИЙН ИНТЕГРАЦИ

Санхүүгийн систем нь байгууллагын санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх , бодит тайлан мэдээлэлээр удирдлыг хангах салбар нэгжүүдийг нэг цэгээс удирдах ижил стандарт бүхий систем юм.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХӨДӨЛМӨР ХӨНГӨВЧИЛСӨН ЦАГ ХУГАЦАА, ЗАРДАЛ ХЭМНЭНЭ ХЭРЭГЛЭХЭД ХЯЛБАР

БРАЙН САНХҮҮГИЙН СИСТЕМИЙН ТАЛААР ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ ЭНЭХҮҮ ФОРМЫГ БӨГЛӨНӨ ҮҮ.

БИД ТАНЫ БҮРТГҮҮЛСЭН ГАР УТАС БОЛОН ИМЭЙЛ ХАЯГААР ЭРГЭН ХОЛБОГДОН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮРГЭХ БОЛНО.

БРАЙН САНХҮҮГИЙН СИСТЕМ


нэмэлт мэдээлэл авах

САНХҮҮГИЙН СИСТЕМ
WordPress Lightbox Plugin