OНЬС Жижиг дэлгүүрийн систем


  • Таны дэлгүүрийн үйл ажиллагааг илүү зохион байгуулалтmай болгоно.
  • Хэрэглэгчийн тохиргоог дурын  байдлаар тохируулж, хэрэглэгч бүр өөрийн эрхийн хүрээнд ажиллана.
  • Монгол улсын “НӨАТ-ын тухай хууль”, “НХАТ-ын тухай хууль” болон холбогдох журамд нийцүүлэн НӨАТУС (НӨАТ-ын урамшууллын систем)- тэй холбогдон ажиллана. 
  • Хүссэн үедээ барааны нөөцийн мэдээлэл, орлого болон борлуулалт, ашиг, тайлан мэдээллийг бүрэн хянана
  • Худалдааны чиглэлээр дагнасан олон жилийн  туршлагатай  баг хамт олон, хэрэглэгч танд зориулан бүтээлээ.